فرم امتیازدهی مصاحبه دکتری

فرم امتیازدهی مصاحبه دکتری

  زمان مطالعه  ۲ دقیقه

ارزشیابی و امتیازدهی مصاحبه دکتری بر اساس تعرفه مشخصی که از سوی سازمان سنجش به دانشگاه ها اعلام می شود، انجام می گیرد.

  مصاحبه دکتری   نجفی     ۳ سال پیش

ورود به دوره تحصیلی دکتری و موفقیت در آزمون های این دوره، امروزه به دغدغه بسیاری از دانشجویان تبدیل شده است. برای موفقیت در ورود به دوره دکتری دانشگاه های مختلف، داوطلبین باید در دو آزمون شرکت کنند. اولین بخش ارزشیابی فرد، آزمون کتبی است که 50 درصد کل ارزشیابی را به خود اختصاص داده است. افراد باید به سوالات تخصصی در رشته علمی پاسخ دهند. این آزمون به صورت رقابتی بوده و افراد رتبه های مختلفی را بنا به درصدها و نحوه پاسخگویی به سوالات کسب می کنند.
50 درصد ارزشیابی باقی مانده دوره دکتری از طریق مصاحبه دکتری صورت می گیرد. کسانی که رتبه های قابل قبولی را در آزمون کتبی کسب کرده باشند به صورت چند برابر ظرفیت به مصاحبه های دکتری دانشگاه های مختلف دعوت می شوند و در بازه زمانی مشخصی در مقابل هیئت اساتید داور دانشگاه می نشینند و مورد سنجش این داوران قرار می گیرند. به دلیل ماهیت حضوری و عملی بودن این آزمون بسیاری از افراد با نحوه امتیازدهی و ارزشیابی با آن آشنایی ندارند. به دلیل اهمیت مصاحبه دکتری، در این مقاله از مرکز طلای کاغذی فرم امتیازدهی مصاحبه دکتری که در تمامی دانشگاه ها یکسان می باشد معرفی می گردد.

فرم امتیازدهی مصاحبه دکتری

همانطور که در بالا اشاره کردیم وزن مصاحبه دکتری در ارزشیابی داوطلبین 50 درصد می باشد که دانشگاه های مختلف این مصاحبه را با داورهای مختص به خود اجرا می کنند. اما مصاحبه دکتری نیز بر اساس معیارها و چهارچوب های مشخصی برگزار می گردد و این داوران باید بر اساس این معیارها به داوطلبین امتیار و نمره دهند.
در کل در مصاحبه دکتری از 100 نمره اختصاص داده شده، 40 نمره برای سوابق پژوهشی، 30 نمره به سوابق آموزشی و 30 نمره در اختیار داوران و اساتید حاضر در جلسه مصاحبه در نظر گرفته شده است که هر کدام به تفکیک به شرح زیر می باشد.

  • نحوه نمره دهی و امتیاز بندی سوابق پژوهشی شامل موارد زیر می باشد:

 

موارد مورد ارزیابی

سقف امتیازات در نظر گرفته شده

شیوه ارزیابی هر کدام

1

  • مقالات علمی – پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی
  • گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
  • برگزیدگان در جشنواره علمی معتبر

 

22

 

  • هر مقاله تا ۷ امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء
  • گواهی ثبت اختراع بین المللی تا ۷ و داخلی تا ۵ امتیاز
  • برگزیدگی داخلی تا ۳ و خارجی تا ۷ امتیاز

2

مقالات علمی – ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی

6

هر مقاله تا ۲ امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء

3

مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر (داخلی یا خارجی)

4

خارجی تا ۲ و داخلی ۱ امتیاز

4

تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

4

 

5

کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد

4

عالی تا ۴ و بسیار خوب تا ۲ امتیاز

مجموع امتیازات

40

 

باید توجه داشته باشید که در ردیف وسط سقف امتیاز تعیین شده است و اساتید داور با توجه به تعداد هر کدام از موارد و نوع کیفیت ان ها امتیازها را تقسیم می کنند.

  •  نحوه نمره دهی و امتیاز بندی سوابق آموزشی شامل موارد زیر می باشد:

 

موارد مورد ارزیابی

سقف امتیاز در نظر گرفته شده

شیوه ارزیابی هر کدام

1

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی

6

طبق نظر شورای مصاحبه کننده

2

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

5

طبق نظر شورای مصاحبه کننده

3

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

3

طبق نظر شورای مصاحبه کننده

4

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

3

طبق نظر شورای مصاحبه کننده

5

مدرک زبان معتبر

8

 

6

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

5

رتبه ۱ تا ۳، ۵ امتیاز.  رتبه ۴ تا ۶، ۴ امتیاز، رتبه ۷ تا ۹، ۳ امتیاز، رتبه ۱۰ تا ۱۲، ۲ امتیاز، رتبه ۱۳ تا ۱۵، ۱ امتیاز

مجموع امتیازات

30

 

در اینجا نیز ردیف وسط سقف امتیاز دهی هرکدام از موارد فوق می باشد.

  • در نهایت 30 امتیاز، کاملا در اختیار اساتید داور گذاشته شده است که می توانند بنا به نظر و دیدگاه خود و سیاست های آموزشی دانشگاه ها این نمره را به داوطلبین اختصاص دهند. در این بخش آیین نامه خاص سراسری تنظیم نشده است و این نمره دهی در اختیار دانشگاه ها و داوران قرار داده شده است.

   پربازدید ترین