لیست مجلات و نشریات PUBMED ایرانی

لیست مجلات و نشریات PUBMED ایرانی

  زمان مطالعه  ۲ دقیقه

ژورنال ها و مجلات ایرانی معتبری نیز وجود دارد که در پایگاه پابمد، نمایه می شوند و دانشجویان ایرانی می توانند برای چاپ مقاله از انها استفاده کنند.

  مجلات علمی پژوهشی داخلی   نجفی     ۳ سال پیش

داشتن مقاله می تواند امتیازهای بالایی برای فرد داشته باشد. مقاله، روزمه تحصیلی دانشجویان را قوی می کند و شانس موفقیت در مصاحبه دکتری و گرفتن پذیرش از دانشگاه های خارجی را افزایش می دهد. اما مجله ای که مقالات در آن ها به چاپ می رسند ارزش و اعتبار علمی مقاله را تعیین می کنند. مجلات مختلف علمی در این زمینه فعالیت می کنند که می توان به 4 پایگاه اصلی نمایه کننده مجلات علمی در سطح جهان اشاره نمود که مجلات ایندکس شده در آن ها از ارزش و اعتبار جهانی برخوردار هستند. این 4 پایگاه ISI، ISC، SCOPUS و در نهایت PUBMED نام دارد. در مقالات گوناگون در مرکز طلای کاغذی هر یک از این پایگاه ها و مجلات آن ها را بررسی کردیم. در این مقاله می خواهیم لیست مجلات و نشریات PUBMED ایرانی را معرفی کنیم.

لیست مجلات و نشریات PUBMED ایرانی

پابمد پایگاهی است که مجلات در زمینه پزشکی و پیراپزشکی را ایندکس و نمایه می کند. این پایگاه وابسته به کتابخانه پزشکی ملی آمریکا می باشد و چندین هزار نشریه و مجله فعال در زمینه پزشکی و پیراپزشکی در سطخ جهان، در آن ایندکس شده اند. به دلیل معیارها و استانداردهای بالای این پایگاه برای انتخاب ولیست کردن مجلات، ژورنال هایی که در آن ایندکس شده اند از جایگاه و اعتبار بالای علمی برخوردار هستند. اما در لیست معرفی شده پابمد، ژورنال ها و مجلات ایرانی وجود دارند که در این پایگاه نمایه شده اند و دانشجویان ایرانی می توانند برای چاپ مقاله از انها اقدام کنند. در ادامه لیست این مجلات معرفی می گردد.

لیست مجلات و نشریات ایرانی در PUBMED

Medical Journal of Islamic Republic of Iran

DARU Journal of Pharmaceutical Sciences

Urology Journal

Acta Medica Iranica

Trauma Monthly

Journal of Research in Medical Sciences

Iranian Biomedical Journal

Archives of Iranian Medicine

Cell Journal

Iranian Journal of Otorhinolaryngology

Iranian Red Crescent Medical Journal

Journal of Reproduction & Infertility

Iranian Journal of Public Health

Iranian Journal of Basic Medical Sciences

Iranian Journal of Ophthalmology

Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology

Iranian Journal of Pharmaceutical Research

Iranian Journal of Radiation Research

Iranian Journal of Radiology

Iranian Journal of Pediatrics

Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences

Iranian Journal of Immunology

International Journal of Endocrinology and Metabolism

Iranian Journal of Reproductive Medicine

Iranian Journal of Neurology

Journal of Environmental Health Science and Engineering

ARYA Atherosclerosis

Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences

Iranian Journal of Child Neurology

Iranian Journal of Psychiatry

Iranian Endodontic Journal

The Journal of Tehran University Heart Center

Hepatitis Monthly

Iranian Journal of Parasitology

Iranian Journal of Kidney Diseases

Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine

International Journal of Fertility & Sterility

Iranian Journal of Arthropod- Borne Diseases

International Journal of Hematology- Oncology and Stem Cell Research

Avicenna Journal of Medical Biotechnology

Iranian Journal of Microbiology

International Journal of Preventive Medicine

International Cardiovascular Research Journal

Journal of Research in Health Sciences

Jundishapur Journal of Microbiology

Research in Pharmaceutical Sciences

Journal of Injury & violence Research

Journal of Family and Reproductive Health

Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products

International Journal of Occupational and Environment Medicine Nephro - Urology Monthly

Ga stroenterology & Hepatology From Bed to Bench

Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental prospects

Addiction & Health

Asian Journal of Sports Medicine

Dental Research Journal

Caspian Journal of Internal Medicine

Iranian Journal of Pediartric Hematology Oncology medicine

Journal of Cardiovascular and Thoracic Research

International Journal of Organ Transplantation Medicine

Anesthesiology and Pain Medicine

Journal of Caring Sciences

World Journal of Plastic Surgery

Health Promotion Perspectives

International Journal of Molecular & Cellular Medicine

Research in cardiovascular medicine

Medical Hypothesis, Discovery & Innovation Ophthalmology Journal

International Journal of Health Policy and Management

   پربازدید ترین