اجاره خوابگاه باید اول ترم پرداخت شود

اجاره خوابگاه باید اول ترم پرداخت شود

  زمان مطالعه  ۱ دقیقه

براساس مصوبه صندوق رفاه اجاره بهای خوابگاه ها باید اول ترم پرداخت شود اما دانشجویانی که مشکل دارند، می توانند در طول ترم پرداخت کنند.

  دانشگاهی   نجفی     ۳ سال پیش

ذوالفقار یزدان مهر رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، درباره اینکه برخی از دانشگاه ها به دلیل بدهی خوابگاهی دانشجویان را ثبت نام نمی کنند، تکلیف این دانشجویان چیست، گفت: بحث اجاره بهای خوابگاه ها براساس مصوبه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم باید اول ترم پرداخت شود.

وی ادامه داد: سال گذشته یک بخشنامه ای به دانشگاه ها اراسال کردیم که براساس آن دانشجویانی که به هر دلیلی با مشکل مواجه هستند و نمی توانند اجراه بهای خوابگاه ها را اول ترم پرداخت کنند، در طول ترم پرداخت کنند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: برای همین است که دانشگاه ها سعی می کنند اجاره بها را اول ترم دریافت کنند اما دانشجویی که مشکل داشته و نمی تواند اول ترم اجاره بهای خوابگاه را پرداخت کند، معاونان دانشجویی مراعات حال این دانشجویان را خواهند کرد.

   پربازدید ترین