ساختار یک مقاله ISI

ساختار یک مقاله ISI

  زمان مطالعه  ۳ دقیقه

هر مقاله آی اس آی از چند بخش تشکیل شده است که هر کدام از بخش ها باید به شیوه درست نوشته شوند.

  مقاله نویسی   نجفی     ۳ سال پیش

داشتن مقاله می تواند در روند تحصیلی دانشجویان تاثیر مهمی داشته باشد. داشتن یک مقاله خوب در موفقیت فرد در مصاحبه دکتری کمک بزرگی می کند و شانس وی را برای پذیرش گرفتن از دانشگاه های خارجی و همچنین بورسیه شدن در آن ها به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد . مقاله 1.5 تا 2 نمره از پایان نامه کارشناسی ارشد را نیز به خود اختصاص داده است. اما هر مقاله ای نمی تواند فواید فوق را داشته باشد. فقط یک مقاله معتبر می تواند مزایای یاد شده را برای فرد به همراه داشته باشد. یکی از انواع مقاله ای که این اعتبار علمی را برای فرد فراهم می آورد مقالات ISI است. به مقالاتی که در مجلات ISI به چاپ برسند مقالات آی اس آی می گویند. این نوع از مقالات به دلیل استانداردهای علمی که دارند دارای ساختار خاصی هستند که برای پذیرش و موفقیت در چاپ مقالات باید این ساختار رعایت شود.

ساختار یک مقاله ISI

هر مقاله آی اس آی از چند بخش تشکیل شده است که هر کدام از بخش ها باید به شیوه درست نوشته شوند. این بخش ها شامل عنوان مقاله، چکیده مقاله، کلمات کلیدی، مقدمه، روش ها، نتایج و بحث، نتیجه گیری، فهرست علائم و اختصارات و منابع و مراجع می باشد. در زیر با هر کدام از این موارد آشنا می شوید .در مقالات بعدی به تفکیک هر کدام مفصل تر بررسی خواهند شد.

عنوان مقاله (Title) : عنوان مقاله شروع مقاله آی اس آی شما می باشد و اولین بخش آن است که مورد توجه و خوانش مخاطب قرارمی گیرد. عنوان باید در حد یک جمله به صورت مختصر و مفید مفهوم و مطالب کلی متن را بیان می کند. از آن جا که افراد برای خوانش و انتخاب مقاله اول نام آن را بررسی می کنند لازم است تا نام مقاله جذاب و شیوا باشد و سعی شود تا از عبارات نامفهوم و خلاصه در آن استفاده نگردد. نام و عنوان مقاله نباید طولانی باشد.

چکیده مقاله (Abstract) : یکی از مهمترین بخش های مقاله است و معمولا بعد از عنوان دومین بخش از یک مقاله آی اس آی است که توسط مخاطب خوانده می شود و در صورت جذب وی باقی مقاله دنبال خواهد شد. می توان گفت که چکیده خلاصه ای جامع است از کلیت مقاله که تمام کارهای انجام گرفته در مقاله و تمامی اجزای اصلی متن مقاله را تا حدودی در خود جای می دهد. از لحاظ تعداد کلمات طول محدودی دارد  که در مجلات مختلف این مقدار متفاوت است و باید در تنظیم مقاله حتما رعایت شود. در آینده به دلیل اهمیت این بخش بیشتر در این رابطه صحبت خواهیم کرد.

کلمات کلیدی (Key Words) : این بخش دقیقا بعد از چکیده می آید و به وسیله آن خواننده می فهمد که موضوع و مفاهیمی که در مقاله بررسی شده اند چه می باشد. تعداد کلماتی که می توانید در این بخش استفاده کنید محدود است و باید کلمات حیاتی و کلیدی انتخاب شوند تا موضوع کلی مقاله را منتقل کنند.

مقدمه (Introduction) : شروع کننده متن اصلی مقاله، مقدمه است. در این بخش از مقاله کلیات پژوهش انجام گرفته که در قالب طرح مسئله، ضرورت و اهداف مسئله و همچنین بررسی تاریخچه می باشد نوشته می شود. تارخچه تحقیق در این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید به گونه ای تنظیم شود که در آخر مشخص شود که کار انجام شده در مقاله در ادامه کارهای پیشین بوده است. در آینده به دلیل اهمیت این قسمت، این بخش را بیشتر و دقیق تر بررسی می کنیم.

روش ها (Methodology) : این بخش برای  مقالات آزمایشگاهی (Experimental) شامل مواد مورد استفاده (Materials) و چینش آزمایشگاهی (Experimental Set Up) ، برای مقالات مدل سازی شامل شیوه دستیابی به داده های مورد استفاده (Data Acquisition)، توضیحات در مورد مدل به کار گرفته شده (Model Development) و بررسی دقت و اعتبار مدل (Model Accuracy) می باشد و هدف از آن این است تا خواننده از روند انجام کار اطلاع پیدا کند. نوشتار این قسمت باید دقیق باشد به نحوی که محققی دیگر بتواند به وسیله آن، کار را تکرار کند.

نتایج و بحث (Result And Discussion) : خروجی و نتایجی که از تحقیق و پژوهش به دست آمده در این قسمت توضیح داده می شود. باید بحث و توضیحات به کار رفته در عین خلاصه بودن، کامل ، علمی و دقیق باشد و برای ساده سازی توضیحات در این بخش از جداول و تصاویر می توان استفاده نمود.

نتیجه گیری (Conclusion) : در قالب یک یا دو پاراگراف وبه صورت خلاصه وار تحقیق و نتایج حاصله از تحقیق بیان می شود. اگر پیشنهادی برای ادامه مطالعات باشد در این بخش بیان می گردد.

فهرست علائم و اختصارات (Nomenclature): این قسمت شامل بخش اختصارات (Abbreviations) ، بخش متغیر ها (Variables)، بخش ثابت ها (Constants)، بخش زیروند ها (Subscripts) و بخش بالاوندها (Superscripts) می باشد که باید به ترتیب حروف الفبا تمامی قسمت ها آورده شود.

منابع و مراجع (References) : تمامی مطالبی که از کارهای دیگر در متن آورده می شود و به تمام کارهای که در تاریخچه مقدمه اشاره شده است باید رفرنس دهی شود که در این قسمت این منابع معرفی می گردند. این قسمت یکی از مهمترین بخش های مقاله می باشد زیرا برای مقالات علمی ارایه مرجع تاییدی است بر دقت وصحت مطالب بیان شده در متن. شیوه و فرم نوشتار این قسمت نیزتوسط مجله تعیین می گردد که قبل از ارسال مقاله باید به آن دقت شود.

   پربازدید ترین