ساختار مقاله علمی پژوهشی

ساختار مقاله علمی پژوهشی

  زمان مطالعه  ۴ دقیقه

در مقالات علمی پژوهشی تحقیق نوین انجام می گیرد و نتایجی که به دست می آید و گزارش می شود بیش از این در جامعه علمی وجود نداشته است.

  مقاله نویسی   نجفی     ۳ سال پیش

امروزه شاهد آن هستیم که دانشجویان اقدام به نوشتن و چاپ مقاله می کنند. انواع مختلفی از مقاله وجود دارد که از نظر موضوعی می توان به دو نوع مقاله اشاره نمود. مقالات علمی ترویجی که در مقاله ای مجزا به طور کامل بررسی گردید و مقالات علمی پزوهشی که می توان گفت در دانشگاه های ایران از اعتبار و ارزش به نسبت بیشتری برخوردار هستند و بودن این نوع از مقالات در رزومه علمی و تحصیلی  ارزش و اعتبار علمی خوبی را در محیط های آکادمیک برای فرد به همراه خواهد داشت. اما نوشتن مقاله علمی پژوهشی شیوه و روش خود را دارد و این نوع مقالات از ساختار خاصی پیروی می کنند که حتما باید رعایت شوند. به دلیل اهمیت این موضوع مرکز طلای کاغذی بر آن شده است تا در این متن  ساختار مقاله علمی پژوهشی را بررسی کند.

ساختار مقاله علمی پژوهشی

اگر بخواهیم تعریف جامع و در عین حال کوتاهی برای مقاله علمی پژوهشی بیاوریم می توانیم بگویم که در این نوع مقالات تحقیق نوین انجام می گیرد و نتایجی که به دست می آید و گزارش می شود بیش از این در جامعه علمی وجود نداشته است. به دلیل ماهیتی که دارد مخاطبان این نوع ازمقالات بیشتر اهل فن، اساتید و دانشگاهیان می باشد و به همین دلیل از نوع نوشتار و ساختار خاصی پیروی می کند. یک مقاله علمی پژوهش دارای بخش های عنوان؛ اسامی نویسندگان؛ چکیده؛ مقدمه ؛ روش تحقیق؛  نتایج؛ نتیجه گیری ؛ سپاسگزاری و منابع می باشد.

1. عنوان مقاله: اولین برخورد خوانند با مقاله عنوان آن است و به این جهت می شود گفت که یکی از مهمترین بخش های مقالات علمی پژوهشی محسوب می شود که باید به دقت تکمیل شود. عنوان باید کوتاه باشد و از یک سطر تجاوز نکند و باید بیان کننده کلیت تحقیق و موضوع آن باشد. عنوان باید به گونه ای انتخاب شود که در عین جامعیت و کامل بودن موضوع متن و مقاله را به طور خلاصه در خود گنجانده باشد.

2. اسامی نویسندگان (افیلیشن) مقاله علمی پژوهشی: بعد از عنوان مقاله نام نویسندگان آورده می شود. مشخصات کلی نویسندگان از قبلی نام و نام خانوادگی، دانشگاه، آدرس و در صورت خواسته شدن ایمیل هر فرد در این قسمت باید ذکر شود. البته نحوه نوشتن این مشخصات از مجله به مجله دیگر متفاوت است و هر مجله سبک نوشتاری خود را دارد که قبل از نوشتن مقاله باید متناسب با مجله ای که مقاله به آن ارسال می گردد تنظیم شود.

3. چکیده مقاله علمی پژوهشی : یکی از قسمت های مهم مقالات علمی پژوهشی چکیده آن ها می باشند. چکیده باید شامل هدف و موضوع پژوهش انجام گرفته باشد و در آن روش پژوهش که شامل جامعه، نمونه،روش اجرا  و همچنین شرح تحلیل یا نتایج کلی پژوهش توضیح داده شود. این قسمت از نظر حجم کلمات و سطور محدودیت دارد و نباید طولانی باشد. به این دلیل تمامی نکاتی گفته شده باید به اختصار و در عین حال کامل بیان شود. به دلیل اینکه این بخش می تواند خواننده را به خواندن ادامه مقاله تشویق کند و بسیاری از سایت های مجلات بخش چکیده مقالات را ابتدا در اختیار قرار می دهند، داشتن چکیده ای رسا و خوب می تواند بسیار موثر باشد.

4. کلمات کلیدی مقاله علمی پژوهشی: کلماتی  که نشان دهنده موضوع و دست آوردهای مقاله باشد و بعد از چکیده می آید، کلمات کلیدی می گویند که می تواند بین سه تا پنج کلمه باشد.

5. مقدمه مقاله علمی پژوهشی: آغاز متن اصلی مقاله شما، مقدمه می باشد که درآن تعریف کلی از موضوع پژوهش آورده می شود، اهداف پژوهش مشخص می گردند و در نهایت تاریخچه تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. این قسمت اهمیت زیادی دارد و باید به گونه ای تنظیم شود که مشخص گردد که کار شما ادامه دهنده تحقیق های قبلی وتکمیل کننده ان ها می باشد.

6. روش تحقیق مقاله علمی پژوهشی: در این بخش باید به طور مفصل و کامل روش انجام گیری تحقیق و پژوهش را توضیح دهید به نحوی که اگر محقق دیگری از اطلاعات این بخش استفاده کند بتواند تحقیق شما را دوباره انجام دهد. این بخش شامل ارایه توضیحاتی از روش نمونه گیری، ابزار تحقیق، جامعه و نمونه، میزان پایایی و روایی چگونگی انجام پژوهش می باشد.

7. نتایج و یافته ها مقاله علمی پژوهشی: در این بخش از مقاله علمی پژوهشی نتایح حاصل از پژوهش گزارش می شوند و این نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند تا در نهایت اعلام شود که فرضیات به کار گرفته شده در تحقیق تایید می شوند یا خیر. در این قسمت برای بیان مطالب بهتر است از جداول، نمودارها و اشکال استفاده گردد.

8. نتیجه گیری مقاله علمی پژوهشی: در این قسمت به صورت کوتاه و در قالب یک پاراگراف نتایج حاصله از تحقیق و پژوهش انجام گرفته ارایه و نوشته می شود. همچنین پیشنهادها برای انجام تحقیق های آینده در زمینه مقاله نوشته شده در این قسمت بیان می گردد.

9. سپاسگزاری : در این قسمت از افراد و مراکز علمی که در انجام پژوهش و نوشتن مقاله به شما کمک و یاری رسانده اند نام برده شده و تشکرو قدردانی می گردد.

10. منابع و مآخذ: در این قسمت از مقاله علمی پژوهشی مراجع و منابعی که شامل مقالات، کتاب ها، پایان نامه ها و یا وب سایت های رسمی و علمی که در مقاله از ان ها استفاده شده و یا از ان ها نام برده  شده است باید ذکر گردد و نوشته شود. این قسمت از آن جا که استحکام مطالب گفته شده در متن را در متون علمی نشان می دهد یکی از مهمترین بخش های این گونه مقالات می باشد. نحوه نوشتن این بخش هم توسط هر مجله مجزا تعیین می گردد و هر ژورنال قانون و اسلوب خاص خود را دنبال می کند.

   پربازدید ترین