تاثیر دانشگاه محل تحصیل در قبولی مصاحبه دکتری

تاثیر دانشگاه محل تحصیل در قبولی مصاحبه دکتری

  زمان مطالعه  ۲ دقیقه

دانشگاه محل تحصیل در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ، در مصاحیه دکتری در نظر گرفته می شود و بر حسب رتبه هر دانشگاه، امتیاز مشخصی برای دانشجو در نظر گرفته می شود.

  مصاحبه دکتری   نجفی     ۳ سال پیش

قبولی و کسب رتبه ای خوب در آزمون کتبی دکتری تازه قدم گذاشتن در نیمه راه موفقیت به راه یابی به دوره دکتری می باشد. مرحله نهایی و تاثیر گزاری که دغدغه و نگرانی بسیاری از داوطلبین دکتری می باشد، مصاحبه دکتری است. هنگامی که رتبه قابل قبولی در آزمون کتبی آورده باشید در دانشگاه های مختلف به صورت چند برابر ظرفیت دعوت به مصاحبه می شوید که باید در بازه زمانی 10 تا 30 دقیقه در مقابل هیئت اساتید داوران دانشگاه بنشنید و به سوال های آن ها پاسخ داده و مورد ارزیابی قرار گیرید. موارد گوناگونی در این مصاحبه تاثیر گذار خواهد بود. سوالی که ممکن است برای شما پیش آمده باشد این است که دانشگاه محل تحصیل چه تاثیری می تواند در قبولی شما در مصاحبه دکتری داشته باشد؟ ما در این مقاله از مرکز طلای کاغذی سعی خواهیم نمود که این مطلب را بیشتر برای شما روشن کنیم.

دانشگاه محل تحصیل در قبولی مصاحبه دکتری چه تاثیری دارد؟

باید خاطر نشان کنیم که در آزمون کتبی دکتری فقط معدل های شما در دوره پیشین تحصیلی با وزن 20 درصدی می توانست در رتبه بندی شما تاثیر بگذارد. اما بنا به گفته سازمان سنجش محل تحصیلی هیچگونه تاثیر در آزمون کتبی نخواهد گذاشت. اما می توان همین مطلب را در مورد مصاحبه دکتری نیز گفت؟

با بررسی مصاحبه دکتری می توانیم به قطع بگویم که محل تحصیل در مصاحبه دکتری تاثیر گذار است و می توان در قبولی و موفقیت فرد در مصاحبه دکتری نقش به نسبت قوی بازی کند. برای ارشگذاری مصاحبه دکتری سه فاکتور مهم در نظر گرفته می شود که موارد مختلف داوطلب را در این سه حیطه بررسی می کنند و نمره دهی و ارزشگذاری انجام می گیرد. این سه فاکتور سوابق پژوهشی، سوابق آموزشی و آزمون مصاحبه می باشد. در مقاله فرم امتیازدهی مصاحبه دکتری به صورت جزیی رتبه بندی ها و مواردی که در این مصاحبه نمره دارند بررسی شده است.

در سوابق پژوهشی، سوابق تحقیقاتی و پژوهشی فرد از قبیل داشتن مقاله ، کتاب، اختراع و مواردی از این دست بررسی میشود. این بخش در کل 40 نمره مصاحبه را به خود اختصاص می دهد.

در سوابق آموزشی مواردی مختلف تحصیلی و آموزشی داوطلب مورد ارزشیابی قر ار می گیرد که یکی از این موارد دانشگاه محل تحصیل است. از 30 امتیازی که این بخش در ارزشیابی مصاحبه به خود اختصاص داده، مقدار 6 نمره به دانشگاه محل تحصیل  دوره کارشناسی و میزان 5 نمره به دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد اختصاص داده شده است که اساتید داور بنا به سیاست دانشگاه این نمره را به داوطلب می دهند. مجموع 11 نمره مقدار قابل توجه ای است که می تواند تاثیر مهمی در نتیجه مصاحبه و موفقیت فرد داشته باشد.

در بخش آزمون دکتری که 30 نمره نهایی مصاحبه دکتری را به خود اختصاص داده است نمره دهی به نظر و رای اساتید داور انجام می گیرد که موارد مختلفی می تواند در این امتیازدهی دخالت کند. این نمره به صورت کامل در دستان داوران قرار دارد و محل دانشگاه محل تحصیل داوطلبین می تواند امتیازی برای داوطلب از دید داوران داشته باشد که با بررسی دوره های گذشته و نتایج مصاحبه های دکتری دانشگاه های مختلف این تاثیر گذاری قابل مشاهده می باشد.

با توجه به مطالب گفته شده می توان به این نتیجه رسید که دانشگاه محل تحصیل در قبولی  مصاحبه دکتری با توجه به تاثیری که در نمره دهی و ارزشیابی بخش های سوابق آموزشی و آزمون دکتری دارد، نقش به نسبت مهم و بالایی در قبولی مصاحبه دکتری ایفا می کند و باید به آن حتما در انتخاب رشته ها و انتخاب دانشگاه ها در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد دقت شود.

   پربازدید ترین